Özgeçmiş

 

1989 yılında İstanbul'da doğdu. Mahmut Şevket Paşa İ.Ö.O'da, Nişantaşı Nuri Akın Lisesi'nde tahsil gördü. 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen   Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamladı.Lisans öğrenciliği sürecince öğrenci sempozyumlarına katıldı.Lise yıllarında başladığı tiyatro yolculuğuna  üniversite yaşamında da devam etti. Eskişehir Gençlik Merkezi'nin tiyatro topluluğunda dört yılı oyuncu, bir yılı yönetmen olmak üzere beş yıl bulundu. Bir çok  e-platformda köşe yazıları kaleme aldı. 2014 yılından itibaren Gencay, Öktem, 2023, İhtimal, Ayarsız dergilerinde  yazıları yayınlandı. Uluslararası ve ulusal akademik toplantılarda tebliğ sundu. İhtimal Dergisi'nin yedi sayı süresince editörlüğünü sürdürdü. Halen Karakum Yayınevi'nde editördür. 

 

Şuan Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi olup, muhtelif özel eğitim kurumları  ile MEB bünyesinde kısa süreli Tarih öğretmenliği yapmıştır. 

Çalışmaları

A.1-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 

1.''Tekirdağ Halkevi'' Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Tekirdağ, Rodosto'dan Süleyman Paşa'ya Tekirdağ, s.549-562. 

2.''Türk Basınında ASALA Terörü (1975-1985), Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazından Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu:Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, 8-11 Nisan 2015, Antalya (Yayına Hazırlanıyor)

3.''Çanakkale Cephesi'ndeki Askeri Tıbbiyeli Türk Ocaklılar'', Uluslararası Birinci Dünya Savaşı'nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar Sempozyumu, 22-24 Ekim 2015, Kırıkkale, s.277-286.

4.''II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Ege Adaları'nı İşgalinin Türk Basınındaki Yankıları'', Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, 19-20 Ekim 2017, İzmir (Yayına Hazırlanıyor)

5.Ali Fuat Başgil'in Cumhurbaşkanlığı Adaylık Süreci", Vefatının 50. Yıl Dönümünde Bir Düşünce İnsanı Olarak 'Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri' Uluslararası Sempozyumu, 13-14 Ekim 2017, Samsun, s.94-104.

A.2.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1.''Çok Partili Hayata Geçişte Sivrihisar (1946-1950), Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla I. Sivrihisar Sempozyumu, 24-25 Ekim 2015, Sivrihisar Eskişehir (Yayına Hazırlanıyor)

 

B.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

B1.''Türk Basınında Yalta Konferansı'', Pamukkkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (BELGİ), Denizli, Sayı:9 (Kış 2015/1), S.1230-1245.

 

C. Editöryal kitap çalışmalarında yayınlanan makaleler

1.''Ermeni Tehciri ve Almanya'' Savaş ve Toplum Savaş Üzerine Yazılar, ed.İkbal Vurucu & Gürsoy Akça,  Eğitim Yayınevi, Konya 2016, s.401-426.

2.''12 Mart Döneminde Cumhurbaşkanlığı Krizi; Faruk Gürler Olayı'', Tarih, Kültür, Toplum, Ayça Günkut Vurucu Armağanı, ed.İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, Konya 2016, s.185-202.

3.''27 Mayıs'a Uzanan Süreçte Vatan Cephesi'',  Tarih Yolunda Olmak Abdullah Buğra Koçlar Armağanı, ed.Ahmet Vurgun & Bekir Koçlar, Serhat Yayınevi, Konya 2016, s.98-122.

 

D. Muhtelif dergilerde yayınlanan yazılar

1.''Dârülfünûn Boykotu'', Öktem Dergisi, Sayı:5, 2015, İstanbul, s.11-13.

2.''Berlin'de Tahrif Edilmiş Enver Paşa Fotoğrafı'', 2023 Dergisi, Sayı:175, 15 Aralık 2015, Ankara, s.78-80.

3.''Bir Polemik Konusu Olarak Türkçe Ezan'', 2023 Dergisi, Sayı: 178, 15 Şubat 2016, Ankara, s.64-67.

4.''Türk Siyasetinde Darbe Girişimleri - 21 Ekim Protokolü'', 2023 Dergisi, Sayı Sayı:182, 15 Haziran 2016, s.62-65.

5.''Türk Kadınının Siyasi Haklarını Alması'', MHP Genel Merkez Kadın Kolları Dergisi, Mart 2016, Ankara, s.32-37.

6.''Otoriter Demokrat!'', İhtimal Dergisi, Sayı:1, Ocak-Şubat 2016, Ankara, s.78-81.

7.''Devrim mi Darbe mi'', İhtimal Dergisi, Sayı:2, Mart-Nisan 2016, Ankara, s.24-27.

8.''Yasaklar Tarihimizden Bir Kaç Nota'', Ayarsız Dergisi, Temmuz 2016, Ankara, s.44.

9.''6-7 Eylül'ün Ezberi Sabri Yirmibeşoğlu'', İhtimal Dergisi, Eylül-Ekim 2016, Ankara, s.8-11.

10.''MHP'nin İlk İktidarı- Milliyetçi Cephe Hükümetleri'', Öktem Dergisi, Sayı:6, 2016, İstanbul. 

11.''Türk Basınında Asala'', İhtimal Dergisi, Kasım-Aralık 2016, Ankara, s.78-85.

 

F.Diğer faaliyetler

1.Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından desteklenen "Osman Gazi'nin Fetih Stratejisi" adlı 1 Haziran 2009-31 Ağustos 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma projesinde proje üyesi 

2.T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul Yılı'nda ''Ben Bir Vakıf Kursam'' Kompozisyon Yarışması katılımcısı 

3.T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 26 Haziran-2 Eylül 2012, ''SEYYAH-Ulu Çınarın İzinde'' Hareketlilik Projesi Kafile Sorumlusu 

4. İhtimal Dergisi, 'Cumhuriyetin Seyir Defteri, Toplumsal Değişimler Ulusal Öğrenci Sempozyumu Antalya-Manavgat 29-30 Nisan 2016',  Düzenleme Kurulu Başkanı.

5. 'Darbeleri Meşrulaştırma Aracı: Propaganda Yayınları', Konferans,  Yer: Milli Düşünce Merkezi Gencay Ankara Şubesi, Tarih: 24 Ekim 2016, Konuşmacı.