Özgeçmiş 

1989 yılında İstanbul'da doğdu. Mahmut Şevket Paşa İ.Ö.O'da, Nişantaşı Nuri Akın Lisesi'nde tahsil gördü. 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen   Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamladı.  Lisans öğrenciliği süresince altı ulusal öğrenci sempozyumu, iki ulusal öğrenci kurultayına katıldı.  Lise yıllarında başladığı tiyatro yolculuğuna  üniversite yaşamında da devam etti. Eskişehir Gençlik Merkezi'nin tiyatro topluluğunda dört yılı oyuncu, bir yılı yönetmen olmak üzere beş yıl bulundu. 2014 yılından itibaren Gencay, Öktem, 2023 dergilerinde yazıları yayınlandı. 

 Şuan Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi olup İhtimal Dergisi editörlüğü vazifesini sürdürmektedir. 

Çalışmaları:

A.1-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler 

1.''Tekirdağ Halkevi'' Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Tekirdağ, Rodosto'dan Süleyman Paşa'ya Tekirdağ, s.549-562.

2.''Türk Basınında ASALA Terörü (1975-1985), Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazından Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu:Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, 8-11 Nisan 2015, Antalya (Yayına Hazırlanıyor)

3.''Çanakkale Cephesi'ndeki Askeri Tıbbiyeli Türk Ocaklılar'', Uluslararası Birinci Dünya Savaşı'nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar Sempozyumu, 22-24 Ekim 2016, Kırıkkale, s.277-286.

A.2.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1.''Çok Partili Hayata Geçişte Sivrihisar (1946-1950), Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla I. Sivrihisar Sempozyumu, 24-25 Ekim 2015, Sivrihisar Eskişehir (Yayına Hazırlanıyor)

 

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.''Türk Basınında Yalta Konferansı'', Pamukkkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (BELGİ), Denizli, Sayı:9 (Kış 2015/1), S.1230-1245.

 

C. Editöryal kitap çalışmalarında yayınlanan makaleler

1.''Ermeni Tehciri ve Almanya'' Savaş ve Kimlik, ed.İkbal Vurucu,  İstanbul 2016 (Yayına Hazırlanıyor)

2.''12 Mart Döneminde Cumhurbaşkanlığı Krizi; Faruk Gürler Olayı'', Tarih, Kültür, Toplum, Ayça Günkut Vurucu Armağanı, ed.İkbal Vurucu, Eğitim Yayınevi, Konya 2016, s.185-202.

3.''27 Mayıs'a Uzanan Süreçte Vatan Cephesi'',  Tarih Yolunda Olmak Abdullah Buğra Koçlar Armağanı, ed.Ahmet Vurgun & Bekir Koçlar, Serhat Yayınevi, Konya 2016.

 

D. Muhtelif dergilerde yayınlanan yazılar

''Dârülfünûn Boykotu'', Öktem Dergisi, Sayı:5, 2015, İstanbul, s.11-13.

''Berlin'de Tahrif Edilmiş Enver Paşa Fotoğrafı'', 2023 Dergisi, Sayı:175, 15 Aralık 2015, Ankara, s.78-80.

''Bir Polemik Konusu Olarak Türkçe Ezan'', 2023 Dergisi, Sayı: 178, 15 Şubat 2016, Ankara, s.64-67.

''Türk Siyasetinde Darbe Girişimleri - 21 Ekim Protokolü'', 2023 Dergisi, Sayı Sayı:182, 15 Haziran 2016, s.62-65.

''Türk Kadınının Siyasi Haklarını Alması'', MHP Genel Merkez Kadın Kolları Dergisi, Mart 2016, Ankara, s.32-37.

''Otoriter Demokrat!'', İhtimal Dergisi, Sayı:1, Ocak-Şubat 2016, Ankara, s.78-81.

''Devrim mi Darbe mi'', İhtimal Dergisi, Sayı:2, Mart-Nisan 2016, Ankara, s.24-27.

 

F.Diğer faaliyetler

1.Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından desteklenen "Osman Gazi'nin Fetih Stratejisi" adlı 1 Haziran 2009-31 Ağustos 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma projesinde proje üyesi 

2.T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul Yılı'nda ''Ben Bir Vakıf Kursam'' Kompozisyon Yarışması katılımcısı 

3.T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 26 Haziran-2 Eylül 2012, ''SEYYAH-Ulu Çınarın İzinde'' Hareketlilik Projesi Kafile Sorumlusu